Er is de laatste jaren veel veranderd in de Agri & Food-sector. Ook de komende jaren zal er sprake zijn van een forse opschaling van primaire land- en vooral tuinbouwbedrijven en aan hen gelieerde verwerkingsbedrijven. Zowel de mensen in deze sector als de organisatiestructuur binnen hun bedrijf zullen dus met een nieuwe dynamiek en professionaliseringsslag te maken krijgen. Het is belangrijk hierin ‘vooruit te kijken’ en te zorgen dat de onderneming toekomstbestendig is en blijft.

Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers in de Agri & Food-business geen echte ‘praters’ zijn. Dat maakt het soms lastig dingen te benoemen en te bespreken. Tel daarbij op dat het aantal 55+-ers in deze branche hoog is, wat inhoudt dat er de komende jaren veel sprake van bedrijfsovernames zal zijn. De sociale kant van bedrijfsopvolging en het samenwerken als familie verdienen meer aandacht. Het is heel belangrijk dit soort processen in goede banen te leiden. En dat is waar ik u graag bij van dienst ben.

Niet alleen op het gebied van bedrijfsopvolging, maar ook bij conflicten, communicatieproblemen of het nemen van een beslissing over het aangaan van een samenwerkingsverband kunt u contact met mij opnemen. Ik bied begeleiding door u te coachen en te ontzorgen. Ik ben een luisterend oor en leef me in in de behoeften en eventuele problemen binnen uw bedrijf. Daarnaast heb ik de tools om wat we besproken hebben, indien gewenst, op een goede manier vast te leggen in een zogenaamd familiestatuut.

Tijdens een gesprek is er volop ruimte en aandacht voor de vragen waar u mee zit en de keuzes die moeten worden gemaakt. Hierbij komen vaak ook emoties naar boven, bijvoorbeeld angst voor de toekomst, financiële onzekerheid, twijfels over de bedrijfsvoering, onderlinge verschillen van inzicht. In alle gevallen sta ik u bij om de juiste beslissing te nemen. Ik begeleid u bij uw persoonlijke en bedrijfsmatige ontwikkeling en fungeer graag als klankbord om zaken helder te krijgen. Praten en nog eens praten met elkaar, luisteren naar elkaar. Een gesprek met u en uw familieleden om van hart tot hart te komen.

Interesse in een gesprek om te bekijken op welke manier ik u hierbij van dienst kan zijn? Bel of mail even, dan is die vrijblijvende afspraak snel gemaakt!

Van Uum AgriFood Coaching