Ieder bedrijf verandert door de jaren heen. Er kan sprake zijn van groei, gewijzigde belangen, een veranderde visie, etcetera. Allemaal belangrijke factoren die in de toekomst voor grote uitdagingen en eventuele problemen, conflicten of onrust kunnen zorgen. In familiebedrijven speelt zoveel meer dan zakelijke belangen. Er is sprake van een gedeelde historie, emotie, verbondenheid, familiecultuur, verschillende karakters en vaak hechte banden. En juist dan is het belangrijk deze bijzondere aspecten op waarde te schatten en specialistische begeleiding in te schakelen bij bijvoorbeeld overdracht, verkoop, samenwerking, echtscheiding of waardebepaling. Het is goed om je bewust te worden van wat belangrijk voor je is – Wat zijn je persoonlijke waarden? En wat de gedeelde waarden binnen de familie? – om zo de eenheid en harmonie binnen de familie te bewaren. Om onnodige problemen, discussies of conflicten te voorkomen of zo veel mogelijk te vermijden. Om de eenheid en harmonie te bewaren. En vooral ook om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

Mijn familie: trots op 4 generaties in het familiebedrijf Van Uum.

Het communicatieproces naar en opstellen van een familiestatuut kan hierbij een belangrijke rol spelen. In het statuut worden afspraken en spelregels met betrekking tot elkaar en de onderneming vastgelegd, zoals de identiteit van het bedrijf, wie welke functie vervult en hoe het bedrijf wordt bestuurd, de financiële doelstellingen, hoe de waarde van het bedrijf wordt bepaald en wat de procedure is bij eigendomsoverdracht. Een familiestatuut wordt opgesteld naar aanleiding van gesprekken die ik voer met de betrokken familieleden. Er kan daarbij veel naar boven komen, zoals de verwachtingen, dromen, zorgen of twijfels die er spelen binnen het bedrijf. Er is ruimte voor emoties en het ‘onbesprokene’ wordt besproken.
Vragen of behoeften die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:
 • Hoe kunnen we ons bedrijf en familiekapitaal overdragen?
 • Wat als onze kinderen het bedrijf niet willen of kunnen overnemen?
 • Hoe zetten we het bedrijf voort bij overlijden, pensioen of echtscheiding?
 • Hoe behoud ik de harmonie in de familie?
 • Hoe leg ik de afspraken met mijn kinderen duidelijk vast?
 • Wij zijn geen praters … hoe bespreken we dingen op een goede manier?
 • Betrekken we ook mensen van buiten de familie bij het bedrijf?
 • Ik ben op leeftijd en wil graag terugtreden. Hoe regelen we dat?
 • Wat zijn de plannen en ambities van mijn opvolger?
 • Hoe kunnen we (beter) samenwerken?
 • Hoe kunnen we ‘het goede’ uit onze bedrijfsculturen samenvoegen?
  In mijn gesprekken met u zal ik, door gerichte en diepgaande vragen te stellen en vooral door goed te luisteren, onderzoeken wat de belangrijkste punten zijn die er spelen. Ik kan hierin uw gespreksleider zijn, de communicatie in goede banen leiden en ervoor zorgen dat we tot de echte kern komen. Na een analyse van de geschetste vragen en problemen bekijken we samen de verschillende scenario’s, uitdagingen en mogelijkheden. Tot slot maak ik een overzichtelijk, begrijpelijk en helder document waarin alles wordt vastgelegd. Een goed familiestatuut is eigenlijk onmisbaar om de continuïteit van het familiebedrijf te waarborgen en de harmonie binnen de familie te bewaren. Het versterkt het fundament voor een vitaal familiebedrijf, voor nu en in de toekomst. Wilt u gericht werken aan de toekomst van uw bedrijf? Wilt u goed voorbereid en vol vertrouwen toewerken naar een soepel verloop van uw toekomstige bedrijfsovername en/of samenwerking? Dan lijkt het me een goed idee hierover met elkaar in gesprek te gaan. Bel of mail gerust voor alle mogelijkheden!
Van Uum AgriFood Coaching